اقدامات زیان بخش اعمال ناسالمی هستند که انسان ها برای بی حس کردن درد و رنجی که دارند و یا برای کسب لذت انجام می دهند. این اقدامات تمایلات و رفتارهایی هستند که انسان ها همچنان تکرار می کنند حتی اگر آنها را از چیزی که واقعاً در زندگی می خواهند دورتر کند. این اقدامات ممکن است اعمال کاملا ناسالم و یا اعمال سالمی باشند. این اعمال و عادت های ناسالم جایگزین های عشق هستند که فقط باعث ایجاد احساس های مثبت موقتی می شوند. آنچه که تعیین کننده سالم بودن یا ناسالم بودن یک عمل است، علت انجام آن عمل است و نه آنچه انجام شده است.

اقدامات زیان بخش از تلاش ما برای بی حس کردن درد و رنجی که داریم ناشی می شود. آن ها اقدامات ناسالمی هستند که ما به جای جستجوی عشقی که به آن نیاز داریم، برای لذت بردن و اجتناب از درد انجام می دهیم,

در طول زندگی ما، تأثیر اقدامات زیان بخش می تواند قابل توجه و بسیار مضر باشد. اقدامات زیان بخش در مورد اعمال، رفتار، عادات و اعتیاد است.

برای مثال، بر اساس دستاورد های تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد، مصرف نوشیدنی های الکلی تاثیرات مخرب بسیار زیادی در پی دارد. درواقع، میخوارگی تنها دلیل جدی طلاق میان زنان و مردان است. میخوارگی همچنین ارتباطی قوی با اختلال عصبی و افسردگی دارد (که اکثر مواقع با سوء مصرف الکل دنبال میشود، تا کاهش آن.) مصرف مشروبات الکلی و سیگار، بزرگترین عامل فساد و مرگ هستند.

می توان گفت که اقدامات زیان بخش بدون درمان تصاویر و باورهای زیربنایی که محرک رفتارهای ما هستند، درمان نخواهند شد. احساس های منفی که از تصاویر مخرب ایجاد می شوند، می توانند بر زندگی یک نفر چیره شوند تا جایی که اعتیاد را گسترش داده و درد احساس ها را کاهش دهند. (شما می توانید به همه چیز اعتیاد پیدا کنید – تلویزیون، مواد مخدر، کار، ورزش، الکل، کتاب، غذا و…) بعضی از اقدامات زیان بخش و یا رفتار ها در زیر ذکر شده اند:

دفاع از خود، ارضاء خود، رفتارهایی که باعث لذت حس های پنج گانه می شوند، اقدامات ناسالم برای به دست آوردن چیزی، رفتار هایی برای جلب رضایت دیگران، خودخواهی، تحقیر دیگران، فریب دادن، تسلیم شدن.

تصمیم ها و انتخاب های مبتنی بر ترس و خودخواهی باعث ایجاد یک درگیری درونی می شوند که می توانند مانع بزرگی برای کسب موفقیت باشند. برای برطرف کردن موانع موفقیت که در اثر تصمیم ها و انتخاب های غیر عاقلانه و نادرست ایجاد شده اند، شما فقط باید تمایل به تغییر داشته باشید. بقیه امور به طور طبیعی با انجام تمرین های سلف هیلینگ به سرانجام می رسد.

ایجاد زیربنایی از رفتارها و اعمال سالم بر اساس اهداف سالم و انتخاب های سالم شبیه ساختن آینده ای بر روی صخره ای محکم و استوار است. هنگامی که “قلب “شما و همچنین پایبندی و یکپارچگی شما با خواسته ها و اعمالتان مطابقت داشته باشد، هیچ محدودیتی برای کسب موفقیت و جذب فراوانی شما وجود ندارد.

انجام تمرین های سلف هیلینگ و به ویژه کدهای اختصاصی دوره سلف هیلینگ۱ بر روی این گروه باعث شفای مسائل مربوط به گروه اقدامات زیان بخش می شود.

مهدی مروی