از میان تمام مسائل زندگی که در این برنامه به آن ها می پردازیم، آرامش تنها چیزی است که نمی توانید خلق و ایجاد کنید، آن باید از عشق و شادمانی سرچشمه بگیرد. این تنها چیزی است که نمی توانید جعل و به طور مصنوعی ایجاد کنید. شما می توانید عشق را جعل کنید، شما می توانید خود ارزشی را جعل کنید، شما می توانید شادمانی را جعل کنید. اما شما نمی توانید آرامش را جعل کنید. حتی اگر تلاش کنید، طرف مقابل متوجه می شود.

آرامش آن احساس شگفت انگیزی است که همه چیز خوب است. فقدان آرامش نشان دهنده این است که شما خاطرات، تصاویر یا تداعی های مخرب یا ناسالمی در مورد یک یا چند موضوع دارید که باعث ایجاد ترس می شود، و وجود آرامش نشانه این است که شما به قدرت عظیم تری که از شما حمایت می کند ایمان دارید، نه اینکه مجبور باشید منحصراً به توانایی خود برای کنترل شرایط تکیه کنید.

برخی از احساس های منفی که منعکس کننده کمبود آرامش هستند، اضطراب، تنش، نگرانی و ترس هستند.

ترس چیزی است که باعث می شود سیستم ایمنی بدن انسان سرکوب شود. آن باعث می شود که سطح آگاهی انسان پایین بیاید و انرژی  تخلیه شود؛ آن از منظر منفی به زندگی نگریستن و در نهایت شکست خوردن است. خداوند هرگز چنین قصدی برای زندگی ما نداشته است. او قصد داشت که ما در صلح و آرامش زندگی کنیم.

با تهیه دوره سلف هیلینگ۱ و انجام تمرین های آن شما می توانید به راحتی آرامش را به خودتان هدیه دهید.

مهدی مروی