درباره ما

مهدی مروی

مشاور، محقق، و متخصص رویکردهای سلف هیلینگ. دانش آموخته دکتر الکساندر لوید

نویسنده کتاب “شفا در اتاق درمان”

دکترزهره لطیفی

روان شناس بالینی و متخصص سلف هیلینگ

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

نویسنده کتاب “شفا در اتاق درمان” 

  • سوابق پژوهشی:
۱-چاپ ۶۹ مقاله پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی از سال ۸۵ تاکنون
۲-اریه ۱۱۸ مقاله پژوهشی در همایش های ملی و بین المللی
۳-انجام ۱۲ مورد طرح پژوهشی
۴-شرکت در ۴۲ کارگاه علمی تخصصی
۵-اجرای ۳۰ کارگاه علمی تخصصی
۶-تالیف و ترجمه ۱۴ کتاب
 
 

برخی از نمونه کارها

از نمونه کارهای ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار