باورهای ناسالم از خاطراتی سرچشمه می گیرند که ما آن ها را به معنای چیزی مضر برای خود، دیگران، خدا یا زندگی به اشتباه تفسیر کرده ایم. این تعبیر نادرست استرسی را ایجاد می کند که ما را بیمار می کند.

باورهای غلط و ناسالم معمولا در این مسائل خودشان را نشان می دهند:
۱: احساس شرمساری بدون دلیل مشخص
۲: احساس غم و اندوه
۳: احساس ترس بی مورد
۴: احساس خشم وقتی یک کلمه خشم شما را برمی انگیزد
۵: هوس و میل شدید ( وقتی هیجان زده می شویم به شدت میل داریم که یک کاری انجام دهیم
۶: غرور و احساس خود برتر بینی
۷: فقدان احساس (بی تفاوتی، شک و تردید)

دکتر بروس لیپتون، زیست شناس سلولی در دانشگاه استنفورد در تحقیقات خود گفت که چیزی که باعث بیماری و ناخوشی می شود استرس است. و چیزی که همیشه باعث استرس می شود یک باورغلط است. اکنون آن باورهای غلط در خاطرات سلولی ما نهفته و جایگزین شده است. دکتر لیپتون ادامه می دهد که اگر بتوانید این باورغلط را درمان کنید، استرس از بین می رود و سیستم ایمنی بدن می تواند همه چیز را حتی مریضی ها و بیماری های ژنتیکی را درمان کند.

هنگامی که خاطرات سلولی مخرب و باورهای ناسالمی را که باعث مشکلات شما شده اند، درمان کنید، استرس ناشی از آن در بدن شما کاهش می یابد. همانطور که این اتفاق می افتد، سیستم ایمنی عصبی شما شروع به بهبود فیزیولوژی بدن شما می کند.

برخی از باورهای ناسالم عبارتند از: “من دوست داشتنی نیستم”. “من بی اهمیت هستم”. “من نقص دارم”. “من ناامید هستم”. “من بی ارزشم”. “یک اتفاق بد قراره بیفته”. “الان باید یه چیزی تغییر کنه تا حالم خوب بشه”. “مردم از من سوء استفاده خواهند کرد”. “من بد هستم. من به اندازه کافی خوب نیستم”. “من نابخشودنی هستم”. “مردم به دنبال من هستند”. “من باید کنترل داشته باشم”. “این عادلانه نیست”. “مردم باید در مورد من تفکر خوبی داشته باشند تا من خوب باشم”. “من نمی توانم آن کار را انجام دهم. من توانایی ندارم دیگران باید این کار را برای من انجام دهند”.

اینها باورهای ناسالمی هستند که ما را از زندگی به گونه ای که می خواهیم زندگی کنیم، باز می دارند. و زمانی که آن ها شفا می یابند، می تواند زندگی ما را برای همیشه تغییر دهد. زیرا این باورهای غلط استرس ایجاد می کنند که باعث ایجاد هر مشکلی می شود: بیماری و ناخوشی، شکست، کمبود مالی، روابط ضعیف، هرچه که شما نام ببرید.

انجام تمرین های سلف هیلینگ و به ویژه کدهای اختصاصی دوره سلف هیلینگ۱ بر روی این گروه باعث شفای مسائل مربوط به گروه باورهای غلط می شود.