نقطه مقابل صبر و بردباری، بی صبری است.

صبر نقطه مقابل خشم است. 

هر زمان که هدف اشتباهی در زندگی خود داشته باشید که تحت کنترل شما نباشد و باور و اطمینانی در رابطه با آن نداشته باشید، چیزی را در خانواده خشم تجربه می کنید: عصبانیت، ناامیدی، بی صبری، خصومت، رنجش، تلخی، ویرانگری، و خودتباهی.

اهداف اشتباه اهدافی هستند که در آینده متمرکز می شوند و باعث می شوند که انتظاراتی داشته باشیم که تحت کنترل ما در مورد برخی از نتایج نهایی در آینده نیستند. دکتر دن گیلبرت در هاروارد بر اساس تحقیقات اولیه ای که در دانشگاه هاروارد انجام داد، کتابی پرفروش در این باره نوشت. نتیجه گیری او: انتظارات قاتل خوشبختی و شادمانی هستند.در لحظه ای که آن ها را دارید، تا زمانی که آن ها را دارید، شما را در استرس مزمن قرار می دهند!

نکته مهم در این است که تقریباً هر استاد، معلم، مشاور، به مردم یاد می‌دهد که از آینده انتظار داشته باشند. خب، آنها آموزش می دهند که چگونه استرس خود را افزایش دهیم، که در وهله اول مشکلات ما از آنجا ناشی می شود. عصبانیت اولین شاخص یک انتظار، یک هدف اشتباه است و بهتر است از شر آن خلاص شوید.

راه حل آن تمرکز بر آینده یا گذشته نیست، بلکه در لحظه حال است، و نه بر اساس آنچه که در آن برای من منفعت دارد، بلکه بر اساس آنچه در حال حاضر درست، بهترین و واقعی، سودمند و دوست داشتنی است. بله، من اهداف و خواسته هایی در آینده دارم که دوست دارم اتفاق بیفتد. من آرزوهایی دارم، اما آن ها را به خداوند می سپارم، آن ها را به عشق می سپارم. این بهترین کاری است که من می توانم انجام دهم.

مسائل دیگر در این مورد- بی حوصلگی و نابردباری، سرخوردگی، ناامنی، میل به جایگزینی عشق است. نابردباری باعث می شود که ما به جای این که منتظر چیزهای مبتنی بر عشق، و درست باشیم، بگوییم: ” من در حال حاضر هر چیزی را که بتوانم بدست می آورم و با دستکاری و دغل کاری و کنترل ناسالم به دستش می آورم، حتی اگر آن چیزی نباشد که واقعاً می خواهم”. این حداقل چیزی است که برای چند دقیقه احساس خوبی دارد. اکثر اعتیادها و عادات ناسالم از اینجا سرچشمه می گیرند.

بردباری این احساس است که شما در حال حاضر خوب هستید، درست به همان شکلی که همیشه بوده اید. لازم نیست این یا آن را داشته باشید تا خوب باشید.

شفای خاطرات مخرب در این گروه به این معنی است که برای خوب شدن لازم نیست منتظر چیز دیگری باشید. همچنین به این معنی است که شما درک می کنید که تنها هدف واقعا سالم و دست یافتنی این است که لحظه به لحظه در حقیقت و عشق زندگی کنید.

با انجام تمرین ها و کدهای این گروه عوامل و ریشه های اصلی مسائل شما به طور کلی برطرف می شوند.

مهدی مروی