شادمانی در مقابل غمگینی و پریشانی، غم، افسردگی و ناامیدی است.

شادمانی فضیلتی است که بدن، ذهن و زندگی شما را در جایگاهی از قدرت درونی، حضور کامل و گستردگی قرار می دهد.

شادمانی ممکن است شامل لذت باشد، اما آن عمیق تر از لذت است. لذت وابسته به شرایط و موقتی است، ولی شادمانی مستقل از شرایط است. شادمانی از حس امیدواری، سپاسگزاری، و امکان پذیر بودن معجزات روزانه جریان پیدا می کند. انرژی مثبت شادمانی مثل خود معجزه است و آن افراد و موقعیت های مثبت را به خود جذب می کند.

شادی در اصل یک رضایتمندی درونی و پایدار در برابر رنج و ناراحتی های گذرا و ناپایدار است. هرجا عشق هست شادمانی هم
هست عشق با شادمانی همراه است.

یکی از ساده ترین گروه ها برای تعیین این که آیا شخص با مشکلات خاطرات سلولی مخرب سر و کار دارد یا نه، شادمانی است. وقتی حال دل شما خوب نباشد، غمگین، ناامید و پریشان هستید.

بنابراین احساس های منفی و باورهای ناسالم همان چیزی است که کدها در این گروه روی آن کار می‌کنند تا استرس و خاطرات مخرب را برطرف و انرژی مثبت شادمانی را با حس امید، قدردانی و امکان معجزه‌های روزانه جایگزین کنند.

انجام تمرین های سلف هیلینگ و به ویژه کدهای اختصاصی دوره سلف هیلینگ۱ بر روی این گروه باعث شفای مسائل مربوط به گروه شادمانی می شود.

مهدی مروی