مهربانی یکی از دو گروه هویتی است.

احساس هویت شما بر سلامت، روابط و موفقیت شما تأثیر زیادی دارد. شفای هویت شما مستلزم آن است که دروغ ها و محدودیت هایی را که در مورد اینکه چه کسی هستید و چه کاری می توانید انجام دهید، پذیرفته اید کنار بگذارید و به حقیقت خود معنوی نامحدود خود پی ببرید.

گروه مهربانی در مورد رابطه شما با خود و دنیای بیرون، همچنین نحوه رفتار شما با خودتان و دیگران است.

خوبی و مهربانی گروه هایی هستند که هویت شما را مشخص می کنند. این آن ها را به دو گروه مهم برای بسیاری از مردم تبدیل می کند، زیرا آن ها می توانند برنامه ریزی اساسی شما در مورد این که شما چه کسی هستید، دیگران چه کسانی هستند، و جایگاه شما در جهان را شفا بخشند. از این دو گروه، باورهای شما نشات می گیرند.

افرادی با موقعیت‌های آزاردهنده که در شرایط بسیار سخت و آسیب‌زا بزرگ شده‌اند، کوهی از خاطرات و مسائل را با خود به دوش می کشند، زیرا طرد و نادیده شدن مربوط به این گروه است. طرد شدن، به نظر ما، بزرگترین مشکل هر یک از ما در زندگی است. شما نمی توانید آنچه را که در گذشته و جوانی اتفاق افتاده است کنترل کنید. اما ما هنوز هم می‌توانیم آن را شفا بخشیم. پس گروه مهربانی و خوبی گروه های حیاتی هستند.

با انجام تمرین های مربوط به این گروه و دوره سلف هیلینگ ۱ شما به راحتی می توانید با خاطرات و رویدادهای آزار دهنده گذشته خود به آرامش برسید و دیدگاه خود را نسبت به دیگران و خودتان تغییر دهید.  

مهدی مروی