درد و رنج را با شفای سطح بعدی، از ریشه برطرف کنید.

کدهای شفابخش۲ که بعد از۱۵ سال از آشکار سازی کدهای شفابخش۱ اصلی کشف شد، مجموعه‌ای عمیق‌تر و جامع‌تر از کدها است که برای استخراج درد و رنج از ریشه آن طراحی شده و ذهن، بدن، و روح شما را یکبار برای همیشه رها و آزاد می‌کند. چه شما با کدهای شفابخش۱ تازه کار باشید و چه به دنبال ارتقای شفای خود به سطح بعدی باشید، کدهای شفابخش۲ یک تکنیک درمانی کاملاً جدید است که به شما کمک می‌کند زندگی سالم‌تر، شادتر و کامل‌تری را تجربه کنید.

در جایی که کدهای شفابخش۱ بیشتر بر مسائل جسمانی و مراکز درمانی تمرکز دارد، کدهای شفابخش۲ حتی عمیق‌تر به افکار، احساس ها، باورهای غلط و خاطرات منفی که بر نحوه درک دنیا و نحوه نگرش شما نسبت به شغل، روابط، سلامت و تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی‌تان تأثیر می‌گذارد، ورود می کند.

از رابطه شما با والدینتان گرفته تا احساس ارزشمندی شما، باورهای اشتباه و خاطرات منفی را که زندگی شما را شکل می‌دهند – چه از آنها آگاه باشید چه نباشید – عمیقاً بررسی می‌کنید و رهایی و آزادی پایداری پیدا می کنید.

کدهای شفابخش۲، پنج کد اصلی زندگی را ارائه می دهد که به مسائل اولیه ای که همه انسان ها با آن مواجه هستند می پردازد – مسائلی که ریشه تقریباً همه بیماری ها، شکست ها، اختلال در عملکرد روابط یا عدم تمامیت هستند، از جمله:

  • افکار، احساس ها و باورهای منفی.

  • بیماری، ناخوشی و اختلال عملکرد.

  • اعمال و رفتار، از جمله عادت ها و اعتیاد.

  • درد غیر جسمی، مانند اضطراب و نگرانی.

  • درد جسمی

زمان برگزاری دوره کدهای شفابخش۲:

آبان ماه ۱۴۰۲

جهار جلسه آموزشی (۸ ساعت)

 

 

مهدی مروی