باورتان می‌شود اگر بگویم شما واقعاً کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید، بلکه خاطراتتان شما را کنترل می‌کنند؟

خاطرات عامل اصلی در تعیین افکار، اعمال، احساس ها و حتی باورهای ما هستند. و باورهای ما تجربه ما را در جهان شکل می دهند، از جمله سلامتی، روابط و موفقیت ما. به معنای واقعی، ما خاطرات خود هستیم.

مشکل این است که اکثر ما خاطرات خود را بر اساس تجربیات خارج از کنترل خود، به عنوان واقعیت می پذیریم. اما چه می شد اگر واقعاً می توانستید در زمان سفر کنید و خاطرات خود را تغییر دهید – در نهایت، تغییر باورها، سلامتی، روابط و تقریباً همه چیز در زندگی خود؟

همه ما خاطراتی داریم که توسط ضمیر ناخودآگاه ما به اشتباه تفسیر شده است، اما اکنون، می توانید به طور موثر در زمان سفر کنید تا خاطرات خود را در حقیقت و عشق، دوباره تعریف کنید.

این دوره به شما نشان خواهد داد که چگونه می توانید در نهایت کنترل خاطرات خود را به دست بگیرید و زندگی خود را برای بهتر شدن تغییر دهید. در این دوره شما یاد می گیرید که چگونه خاطره ها تجربیات شما را تعریف می کنند، و چگونه آن ها در طی هزاران سال به انحراف کشیده می شوند تا جایی که تقریباً همه انسان ها توسط آن ها مهار شده اند. مهم تر از آن، شما یاد می گیرید که چگونه از این چرخه خلاص شوید.

دوره جدید کد خاطره (مهندسی خاطره)، به شما نشان می دهد که چگونه می توانید در نهایت کنترل خاطرات خود را به دست بگیرید و زندگی خود را به سمت بهتر شدن تغییر دهید.

زمان برگزاری دوره کد خاطره:

بهمن ماه ۱۴۰۲

سه جلسه آموزشی (۶ ساعت)

 

 

مهدی مروی