تری لاجی یک فرآیند منحصر به فرد انرژی درمانی است که هشت روش برتر جهان را در یک فرآیند واحد و قدرتمند ترکیب می کند. هر بخش، بدن، ذهن یا روح را در ترکیبی متفاوت مورد بررسی قرار می‌دهد،به طوری که وقتی با هم استفاده می‌شوند، بدون در نظر گرفتن ریشه اصلی، شفای قدرتمندی برای هر مشکلی ارائه می‌کنند.

تری لاجی فوق العاده ساده برای یادگیری است و می توان آن را فقط در چند دقیقه در روز تمرین کرد!

تنها در سه دقیقه، تری لاجی به این موارد می پردازد:

  • مسائل جسمی و روحی، با استفاده از نقاط طب سوزنی و مریدین.

  • مسائل ذهنی و روحی، با استفاده از کدهای شفابخش که به باورهای غلط ناسالم در خاطرات می پردازد.

  • مسائل روحی و جسمی، با استفاده از مجرای کنترل و پیدایش و همچنین چاکراها

زمان برگزاری دوره تری لاجی:

تیرماه ۱۴۰۲

چهار جلسه آموزشی (۸ ساعت)

قیمت دوره: ۱ میلیون و ۵۰۰

مهدی مروی